Rutinbeskrivningar

Från SHF Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Här listas ett antal rutiner för uppgifter som normalt utförs av styrelsen eller andra medlemmar. Rutinbeskrivningar för uppgifter som hanteas av kansliet hittar du på kansliets sida.

Innehåll

Ekonomi

Förening och Organisation

Delegerad Verksamhet (Flygning och Licenshantering)

Dokumenthantering

Alla dokument i enlighet med arkivplan och gallringsplan ska arkiveras utskrivet på papper hos föreningsarkivet i Norrköping.

Planering

Tävling

Personliga verktyg